نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
سیّد ول گرد حسینی   , radarz

سیّد ول گرد حسینی

 «بیدل از بی نشان چه جوید باز»
سیّد ول گرد حسینی   , radarz

سیّد ول گرد حسینی

مطالب تصاویر 29
99/01/18 18:42

ویروس ووهان - ویروس چینی

اگر زنده نموندم به آیندگان بگید این ویروس چینی - ویروس ووهان چه بلایی سرمون آورد
99