پیمان  , peyman7882

پیمان

  فروغ فرخزاد : همیشه کسانی هستند که در نهایت دلتنگی نمی توانیم آنها را در آغوش بگیریم .......
پیمان  , peyman7882

پیمان

مطالب

88/07/14 17:27

به تو می اندیشم ....

به تو می اندیشم ....
 سالهاست به تو می اندیشم

سالهای زیاد

آن سالها كه می نشستم روی تراس

و ماه از راه می رسید

و ستاره ها به دور ماه می رقصیدند تا صبح

و لامپ تیر سركوچه اكس پارتی حشرات می شود

خلاصه

نقش نگاهت درشعرم موج می زند

مگر نه ؟

برایت هر جور بخواهی می شوم

حتی پست مدرن

با فكرت

ذهنت

در كف دریایت

اختاپوس هزار رنگم

نه ؟

تو را خواندم

چشم به راهت ماندم

پیر شدم

ولی بالاخره آمدی و دیدمت

اما اینبار

آنقدر دیر آمدی که

همه ی واژهایت كهنه بود

و چهره ات

پست مدرن منم گندیده بود
99
کامنت بنویسید...