پیمان  , peyman7882

پیمان

  فروغ فرخزاد : همیشه کسانی هستند که در نهایت دلتنگی نمی توانیم آنها را در آغوش بگیریم .......
پیمان  , peyman7882

پیمان

مطالب

90/06/7 16:00

میخواهم بگویم ....

میخواهم بگویم ......
فقر ، گرسنگی نیست ، عریانی هم نیست ......
فقر ، چیزی را " نداشتن " است ، ولی ، آن چیز پول نیست .....
طلا و غذا نیست .......
فقر ، همان گرد و خاكی است كه بر كتابهای فروش نرفته ی یك كتابفروشی می نشیند ......
...... فقر ، شب را " بی غذا " سر كردن نیست ..
فقر ، روز را " بی اندیشه" سر كردن است....
99
کامنت بنویسید...