پیمان  , peyman7882

پیمان

  فروغ فرخزاد : همیشه کسانی هستند که در نهایت دلتنگی نمی توانیم آنها را در آغوش بگیریم .......
پیمان  , peyman7882

پیمان

مطالب

97/05/7 12:46

نجات یافته تنها نجات یافته کشتی، اکنون به ساحل این...

نجات یافته

تنها نجات یافته کشتی، اکنون به ساحل این جزیره دور افتاده، افتاده بود.
او هر روز را به امید کشتی نجات، ساحل را و افق را به تماشا می نشست.
سرانجام خسته و نا امید، از تخته پاره ها كلبه ای ساخت تا خود را از خطرات مصون بدارد و در آن بیاساید.
اما هنگامی که در اولین شب آرامش در جستجوی غذا بود، از دور دید كه كلبه اش در حال سوختن است و دودی از آن به آسمان می رود.
بدترین اتفاق ممكن افتاده و همه چیز از دست رفته بود.
از شدت خشم و اندوه در جا خشك اش زد. فریاد زد:
« خدایــــا! چطور راضی شدی با من چنین كاری بكنی؟ »
صبح روز بعد با صدای بوق كشتی ای كه به ساحل نزدیك می شد از خواب پرید.
كشتی ای آمده بود تا نجاتش دهد. مرد خسته، و حیران بود.
نجات دهندگان می گفتند:
“خدا خواست که ما دیشب آن آتشی را که روشن کرده بودی ببینیم
99
کامنت بنویسید...
پیمان  , peyman7882
یکشنبه 7 مرداد ، 13:03
.. گل گل
ادامه
الهام  , eli5055
یکشنبه 7 مرداد ، 13:00
خواهش میکنم
ادامه
پیمان  , peyman7882
یکشنبه 7 مرداد ، 12:55
ممنوونم دوست خووبم ..
ادامه
الهام  , eli5055
یکشنبه 7 مرداد ، 12:52
بسیار عالی
ادامه