پیمان  , peyman7882

پیمان

  فروغ فرخزاد : همیشه کسانی هستند که در نهایت دلتنگی نمی توانیم آنها را در آغوش بگیریم .......
پیمان  , peyman7882

پیمان

مطالب

96/11/14 23:15

شده ایم مثل آدم آهنی عشقشان را نثارمان میکنند و بِر...


شده ایم مثل آدم آهنی

عشقشان را نثارمان میکنند

و بِر و بِر نگاهشان میکنیم

اصلاً انگار نه انگار که طرفمان،

تمامِ غرورش را جمع کرده

و زیرِ پایش گذاشته

تقصیرِ ما نیست

همه مان یک روز یک جا

قلبمان را به کسی تعارف زدیم

که قرار بود بهمان برگرداند
99
کامنت بنویسید...
پیمان  , peyman7882
دوشنبه 16 بهمن ، 18:50
ادامه
پیمان  , peyman7882
دوشنبه 16 بهمن ، 18:37
گل .. گل ..
ادامه
پیمان  , peyman7882
یکشنبه 15 بهمن ، 09:48
گل گل
ادامه
  , shirin53
شنبه 14 بهمن ، 23:25
لایک
ادامه