پیمان  , peyman7882

پیمان

  فروغ فرخزاد : همیشه کسانی هستند که در نهایت دلتنگی نمی توانیم آنها را در آغوش بگیریم .......
پیمان  , peyman7882

پیمان

مطالب

96/11/14 23:10

چقدر تنهایی خوب است وقتی عشق هایی را می بینی که به...


چقدر تنهایی خوب است

وقتی عشق هایی را می بینی

که به دروغ

دست های یکدیگر را

می فشارند
99
کامنت بنویسید...
پیمان  , peyman7882
پنجشنبه 3 خرداد ، 09:57
مجیدددددم...
ادامه
مجید ط  , majid_dehlor
سه شنبه 1 خرداد ، 13:21
ادامه
پیمان  , peyman7882
یکشنبه 15 بهمن ، 09:50
جز آغشو خودمون ، پناهی نیست تا روزی که کسی واقعا و با همه ی وجودش بخواهدددد که باااااشد ..
ادامه
  , shirin53
شنبه 14 بهمن ، 23:28
خودم را در آغوش گرفته ام!
نه چندان با لطافت نه چندان با محبت
اما وفادار .. وفادار' ·
ادامه