پیمان  , peyman7882

پیمان

  فروغ فرخزاد : همیشه کسانی هستند که در نهایت دلتنگی نمی توانیم آنها را در آغوش بگیریم .......
پیمان  , peyman7882

پیمان

مطالب

96/11/2 18:04

من و همسرم به مدت 46 سال با همدیگر پیوند زناشویی...


من و همسرم به مدت 46 سال با همدیگر پیوند زناشویی داشتیم.
در ولنتاین ،هر سال دسته گل های بسیار باشکوه به همراه یادداشتی در 5 کلمه ساده برایم می فرستاد:
" عشق من به تو بیشتر میشود"

چهار فرزند و46 دسته گل و تمام این زندگی عاشقانه
میراثی بود که تا 2 سال قبل که ما را ترک کرد برای ما باقی گذاشت

در اولین ولنتاینی که تنها شدم
ده ماه بعد از دست دادنش از دریافت یک دسته گل مجلل و باشکوه مخصوص خودم متعجب شدم.

ناراحت و گیج گل فروش را خطاب قرار داده و گفتم احتمالا اشتباهی رخ داده
گل فروش پاسخ داد نه خانم عزیز اشتباهی در کار نیست، قبل از فوت، همسر شما برای سالیان متمادی دسته گل هایی را از پیش خرید کرد واز ما خواست تضمین کنیم که همه ساله برای تقدیم دسته گل خواهیم آمد

با دلی شکسته دوباره دسته گل را گرفته
و کارت روی آن را نگاه کردم. نوشته بود :

" عشق من به تو ابدیست"

ترجمه از یک متن فرانسوی
99
کامنت بنویسید...
پیمان  , peyman7882
دوشنبه 2 بهمن ، 19:06
ممنووونم ..
ادامه
  , shirin53
دوشنبه 2 بهمن ، 19:04
موافقم
ادامه
پیمان  , peyman7882
دوشنبه 2 بهمن ، 19:01
ولی خوب قشنگ بوووود ..
ادامه
پیمان  , peyman7882
دوشنبه 2 بهمن ، 19:01
شبیه قصه هااست .. به اندازه ی تعداد انگشت هم چنین آدمایی نیستن
ادامه
  , shirin53
دوشنبه 2 بهمن ، 18:26
چه افسانه ای
ادامه