پری , parimirtalebian

پری

 به افتخار کودکیمان که به جای دلهایمان سر زانوهایمان زخم میشد......
پری , parimirtalebian

پری

مطالب

84/04/2 02:45

احساس مجنون به لیلی                                    ...

احساس مجنون به لیلی
 


 
 
 

 
                       

سراینده لیلی احساس مجنون را می شناسی؟ حالا در حال خواندن كلامی از او هستی یك از هزاران نامه ای كه به شوق لیلی می نوشت به رؤیت باز شده پس بیشتر قدر خودت را بدان!
اگه احساسمو می فهمیدی اگه اوج غصه مو می دیدی
اگه می خواستی بمونی عاشق پیر عالم رو جوون می دیدی
قلبتو دوباره می بخشیدی
اگه جونم سپر بلا نشد اگه عشق به كاممون روا نشد
اگه دیدی عشقمون واهی بود بهتر از این واسه ما دو تا نشد
عشقتو چه بی ریا می دیدی
اگه فرصتی دوباره خواستی زمهریری توی گرما خواستی
تیشه فرهاد را بر دست گیر همچومجنون شو چو لیلی خواستی
درد عشقتو در كه تو می دیدی
نه گناهك ار و نه بی تقصیری من و تو بازیچه تقدیریم
هردو تا بیراهه و ویروون عشق هر دو تا با احساس خود درگیریم
تو بگو از چه كسی رنجیدی
دل من دربه در كوی تو بود دست در پیچش گیسوی تو بود
عشق من با تو مثل بود،چه سود دل تو جایگه ماتم بود
ناز در اوج وفا می دیدی
اگه اوج خنده هات منم كه هیچ اگه لبخند صدات منم كه هیچ
اگه خواستی باشی با من همسفر باش اما بی تو این منم كه هیچ
اوج احساس منو فهمیدی؟

نوشتن، عرق ریختن روح دریایی تو بود، تویی كه نمی شناختمت؛ احساس، آب شدن
در وجود تو بود تویی كه نمی دیدمت؛ قلب ، تپیدن به شوق دیدار تو بود؛ و گوش، التماس شنیدن نجوایی از تو، تویی كه نمی شنیدمت؛ چشم، منتظر شدن و دیدن رهگذران به شوق دیدن تو بود، تویی كه نمی دیدمت؛ دست، تمنای فشردن انگشتان ظریفت را
داشت؛ پا، توانی برای رسیدن به سرمنزل تو را می خواست؛ عقل، دیوانه ی تو بود؛
لب، عشق بوسه ای از آتش لبهایت را می خواست؛ دیده ، نور می خواست برای
بهتر دیدنت و گوش، موجی برای زیباتر شنیدنت؛ شعر، كلامی برای بهتر سرودنت
و آغوش، جایی برای گرفتنت . . . . .
در حسرت دیدارت آواره ترینم، كافی نیست؟ درد عشقم را به كه بگویم كه باور كند؟
علاقه شدید قلبی، كه اگر بر برف بنویسی آب می شود، به گل بگویی پرپر می شود،
سنگ را خاك می كند و دل سنگ را نرم، برقلبم نوشتم و خون گریست اما باقی ماند،
حال می خواهم بر روی كاغذ اسیرش كنم تا پایدار بماند، تا بدانی كه همیشه
دوستت دارم، اما دلم به حال كاغذ هم می سوزد، چون گنجایشی بیشتر از چند
خط حرف عاشقانه ندارد این قصه ی یك عشق است اما نه عشقی زودگذر، عشقی
كه عمری می ماند چون در قلبها اسیر است حتی در قلب تو ، توئی كه شاید
سنگدلترین موجود باشی . . . . . .

« اگر مجنون دل دیوانه ای داشت دل لیلی از او دیوانه تر بی »

 


                  
 

 
 

                               
 
 
 
99
  کامنت بنویسید...
  پری , parimirtalebian
  جمعه 13 آبان ، 23:19
  ممنون از لطف شما
  خیلی خوشحال شدم وقتی دیدم وبلاگمو خوندین و نظر دادین بازم ممنون
  سپاسگزارم
  عیدتون مبارك باشه
  موفق باشین
  ادامه
   ,
  دوشنبه 9 آبان ، 06:26
  از وب لاگ شماخرسندیم ما كه خیلی خوشمان امد من هم عضو هنرمندان سروش هستم بعنوان معاون این كلوب كه اقای صالحی معاونت محترم من را انتخاب كردن البته قسمت پسرها من انتخاب شدم و این نوشته را بعد ازاقای صالحی برای شما فرستادم همه نوشته های شما را خواندیم و عكسهای شما
  را من و اقای صالحی دیدیم خیلی جالب است با تشكر
  ادامه
   ,
  دوشنبه 9 آبان ، 06:26
  از وب لاگ شماخرسندیم ما كه خیلی خوشمان امد من هم عضو هنرمندان سروش هستم بعنوان معاون این كلوب كه اقای صالحی معاونت محترم من را انتخاب كردن البته قسمت پسرها من انتخاب شدم و این نوشته را بعد ازاقای صالحی برای شما فرستادم همه نوشته های شما را خواندیم و عكسهای شما
  را من و اقای صالحی دیدیم خیلی جالب است با تشكر
  ادامه
   ,
  دوشنبه 9 آبان ، 06:26
  از وب لاگ شماخرسندیم ما كه خیلی خوشمان امد من هم عضو هنرمندان سروش هستم بعنوان معاون این كلوب كه اقای صالحی معاونت محترم من را انتخاب كردن البته قسمت پسرها من انتخاب شدم و این نوشته را بعد ازاقای صالحی برای شما فرستادم همه نوشته های شما را خواندیم و عكسهای شما
  را من و اقای صالحی دیدیم خیلی جالب است با تشكر
  ادامه
   ,
  دوشنبه 9 آبان ، 06:18
  از وب لاگ شما خیلی خوشم امد تا تشكر از شما دوست عزیزم
  ادامه
  آخرین مطالب پری
  azizam khobi? azizam khobi? azizam khobi? azizam khobi? گفتـــه بودی دلتنگـــی هایــم را با قاصــدک هــا... بنویسید به دیوار سکوت عشق سرمایه ی هر انسان است،... 30 واقعیت پنهان در مورد مردها ( طنز )            ... ................                                                                 از... درسهای اصول محبت                                                                   درسهای... هر آنچه که هستی , بهترین باش                                                                    ... اشک مهتاب                                                                      ... جی .... گلی در گلدان نبود                                                                    ... دوستی با خدا                                                                    ... از صمیم قلب                                                                    ... جبران خلیل جبران                                                                    ...