کــــــــلوب  , oneworld

کــــــــلوب

کــــــــلوب  , oneworld

کــــــــلوب

مطالب

95/06/30 01:41

. روز عید غدیرخم از شریف ترین اعیاد امت من است. پیامبر...

.
روز عید غدیرخم از شریف ترین اعیاد امت من است.
پیامبر اکرم(ص)
.
عید غدیر بر تموم شیعیان دنیا مبارك.
.
99
کامنت بنویسید...