کــــــــلوب  , oneworld

کــــــــلوب

کــــــــلوب  , oneworld

کــــــــلوب

مطالب

95/06/27 21:36

ممنوعیت عزاداری برای امام حسین(ع) درجمهوری آذربایجان...

ممنوعیت عزاداری برای امام حسین(ع) درجمهوری آذربایجان
نشر دهید
.
من یک ایرانی مسلمان هستم
.
99
کامنت بنویسید...
یوسف گمگشته , shahnasim
سه شنبه 6 مهر ، 14:44
بی شرفای غرب زده....کاسه لیس......
ادامه
کــــــــلوب  , oneworld
پنجشنبه 1 مهر ، 20:27
خانومه محدثه عزیز
من شرو ور گویی های اون بت پرست رو حذف کردم. و فقط یک پیام شما که گمونم بهش گفتید بحث نمیکنم.
ادامه