کــــــــلوب  , oneworld

کــــــــلوب

کــــــــلوب  , oneworld

کــــــــلوب

مطالب

95/06/12 11:54

شهادت غریبانه ی امام جواد(ع) بر شما تسلیت باد.

امام جواد(ع):
بدان که از دید خداوند پنهان نیستی
پس بنگر که چگونه هستی!

99
کامنت بنویسید...