, nela97

nela IM

 اینکه میگن تنهایی فسردگی میاره غلطه ... حتی اگه دوروبرت پر ادم باشه ولی اونجوری ک میخای نتونی زندگی کنی افسرده میشی !
  , nela97

nela IM

مطالب

97/09/22 01:32

اصلا خدا برخی از زن ها را مرد آفریده است همان قدر...

اصلا خدا برخی از زن ها را مرد آفریده است همان قدر سخت،همانگونه استوار برخی از آدم ها فقط نقابِ زن بودن را بر صورت زده اند چه کسی می داند پشتِ این نقاب،یک مرد خوابیده است. . !
یک زن که مردانه می جنگد زنانه لبخند می زند اصلا خدا برخی از زن ها را مرد آفریده است تا نشان دهد مردانگی به صدای کلفت و بلند نیست به قدم هایی ست که محکم برداشته شود به حرف هایی ست که اگر به زبان آورده شد همیشگی باشد به دست هایی ست که اگر آمد،ماندنی باشد . . .

#حاتمه_ابراهیم_زاده

99
12
3
مهسایی  , moon2014
پنجشنبه 22 آذر ، 01:56
ادامه
  , nela97
پنجشنبه 22 آذر ، 01:44
ادامه
مهسایی  , moon2014
پنجشنبه 22 آذر ، 01:41
عالی بود
لایك عزیزمممم
ادامه