, nela97

nela IM

 اینکه میگن تنهایی فسردگی میاره غلطه ... حتی اگه دوروبرت پر ادم باشه ولی اونجوری ک میخای نتونی زندگی کنی افسرده میشی !
  , nela97

nela IM

مطالب

97/09/22 01:30

مامان بزرگِ مامانم، هشتاد و خرده ای سال عمر کرد این...

مامان بزرگِ مامانم، هشتاد و خرده ای سال عمر کرد
این آخریا هر موقع میدید ناراحتیم بهمون میگفت: "من تا تهشو دیدم. تهش هیچی نیست.غصه نخور."
روحت شاد مادر بزرگ
99
12
1
مهسایی  , moon2014
پنجشنبه 22 آذر ، 01:44
روحشون شاد
جمله ی عالی گفتن
ادامه