, nela97

nela IM

 اینکه میگن تنهایی فسردگی میاره غلطه ... حتی اگه دوروبرت پر ادم باشه ولی اونجوری ک میخای نتونی زندگی کنی افسرده میشی !
  , nela97

nela IM

مطالب

97/09/22 01:14

مشکلتان چیست ؟...

مشکلتان چیست ؟!
به قول قدیمی ها ،
هم خدا را میخواهید و هم خرما را !
دوست داشتن و وجودش را
از همه پنهان می‌کنید
و پای ثابت کردن که به میان می‌آید ،
ادعایتان می‌شود که چیزی کم نگذاشته اید !
همین که بودنش را
از عالم و آدم پنهان نکنید ،
خودش ثابت کردن است !
عشق ، شجاعت میخواهد ...

#رضا_کریم_پور
99