, nela97

nela IM

 اینکه میگن تنهایی فسردگی میاره غلطه ... حتی اگه دوروبرت پر ادم باشه ولی اونجوری ک میخای نتونی زندگی کنی افسرده میشی !
  , nela97

nela IM

مطالب

97/09/16 23:13

از کسانی که میکوشند آرزوهایت را کوچک و بی ارزش جلوه...

از کسانی که
میکوشند آرزوهایت را
کوچک و بی ارزش جلوه دهند
دوری کن
افراد کوچک آرزوهای دیگران را
کوچک میشمارند
ولی افراد بزرگ به تو میگویند
که تو هم میتوانی بزرگ باشی

#مارک_تواین
99
12
3
1
  , nela97
شنبه 17 آذر ، 22:24
ادامه
رز باران   , rozbaran1367
شنبه 17 آذر ، 20:48
پرفکت
ادامه
جوینده  , 201897
شنبه 17 آذر ، 15:38
عالی
ادامه