نرم افزار اندروید کلوب
محمد امین نگاره , neghare96

محمد امین نگاره

 الله الله ، کوصبح فتح وظفر؟ کی می آیدپایان رنج بشر؟
محمد امین نگاره , neghare96

محمد امین نگاره

مطالبدوستان 37
98/07/1 08:00

می دانى چیست....


می دانى چیست.....

یك وقت هایى باید خودت را به بی خیالى بزنى... بی خیال تمام ادم هایى ...
كه دوستت ندارند! بی خیال تمام كار هایىكه مى خواستى بشود ...
ولى نشد! بی خیال تمام ركب هایى كه خوردى! بی خیال هر كس ...
كه امروز وارد زندگیت شد و فردا رفت!
بی خیال تلاش هاى بى نتیجه ات...
دوست داشتن هاى بى ثمرت!
وقتى كسى دوستت ندارد اصرار نكن!
وقتى كسى برایت وقت ندارد ...
خودت را به زور در برنامه هایش جا نده!
وقتى كسى نمى خواهد تو را ببیند پا پیچش نشو!
زندگى همین است!
شاید تو براى همه وقت بگذارى ولى قرار نیست همه دوستت داشته باشند و برایت وقت داشته باشند......
شاید بهانه هایشان براى فرار تو را قانع نكند ولى به قول سموئل بكت "گاهى فقط باید لبخند بزنى و رد شوى... بگذار فكر كنند نفهمیدى...!
99
کامنت بنویسید...
پریسان بانو , paris_gh
دوشنبه 8 مهر ، 17:40
خیلی لایک
ادامه
کژال  , 65kazhal
دوشنبه 1 مهر ، 16:17
درسته
ادامه