نرم افزار اندروید کلوب
نرگس کریمی , narjess123

نرگس کریمی

 یعنی مشکلی بنام فقر و بیکاری برای رهبرانمون مهم نیست ؟!!! خیلی دشمن تر از غربی ها هم هست ! تا کی باید فقیر بمونیم؟!!!
نرگس کریمی , narjess123

نرگس کریمی

مطالب
94/08/25 22:43

ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻧﮕﺸﺘﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﺍﯼ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﯼ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻤﯽ...

ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻧﮕﺸﺘﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﺍﯼ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﯼ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ
ﺍﻧﮕﺸﺘﺖ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﯼ ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﯿﺮﺵ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ..
ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﮐﻨﺎﺭ ﺩﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﻣﺒﺎﺵ ..
ﺩﺭﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭﻧﺪ ..
ﺭﻭﺯﯼ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ..
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ
ﺭﻭﺯﯼ اﺕ ﮔﺮﺩﺍند...
خدای مهربانم
هم روز را تو می سازی
هم روزگار را
هر روز را برای دوستانم زیباتر بساز
هر روزتان آرام ، روزگارتان آرام..روزی سر شار از خیر و برکت را براتون آرزومندم.
99
کامنت بنویسید...
منیره محمودی , monirams
چهارشنبه 27 آبان ، 05:18
20
ادامه
موسی موسویان کوشکی , mosaviyan
سه شنبه 26 آبان ، 06:21
+++++
ادامه