نرم افزار اندروید کلوب
بی  تو  , mozhdeh_2398

بی تو

 ‏تعبیر محال‌ترین رویای من باش...
بی  تو  , mozhdeh_2398

بی تو

مطالب تصاویر 214دوستان 41
98/04/29 04:42

ما درس جز حدیث خموشی نخوانده‌ایم در بزم ما اشاره...

ما درس جز حدیث خموشی نخوانده‌ایم
در بزم ما اشاره کم از قیل و قال نیست

#فاتح‌گیلانی
99
کامنت بنویسید...