محسن  , mohsenfartoot

محسن

 سلام
محسن  , mohsenfartoot

محسن

مطالب تصاویر 110

93/12/13 19:41

بشریّت مرهون فاطمه ی زهرا علیها السلام است فیوضات...

بشریّت مرهون فاطمه ی زهرا علیها السلام است

فیوضات فاطمه ی زهرا علیها السلام، به مجموعه ی کوچکی که در مقابل مجموعه ی انسانیت، جمع محدودی به حساب می آید، منحصر نمی شود. ......

ادامه در لینک زیر.......
shohadayechobeglo.mihanblog.com
99
کامنت بنویسید...