محسن نظری , mohsen12345678980

محسن نظری

 در نهایت  تنها کسی که  میخواهم دل به دلش بدهم، تویی...
محسن نظری , mohsen12345678980

محسن نظری

مطالب

97/03/2 08:59

روزه داری می کنم این روزها ؛ من را ببخش خون دل خوردن...

روزه داری می کنم این روزها ؛ من را ببخش
خون دل خوردن و افسوس ، بماند تا بعد !

#رامک_سلیم
99
کامنت بنویسید...
نازنین سالمی , bahar163
پنجشنبه 3 خرداد ، 12:25
لایک
ادامه
محسن نظری , mohsen12345678980
چهارشنبه 2 خرداد ، 11:57
متشکرم....
ادامه
ستاره   , rozitasdagat
چهارشنبه 2 خرداد ، 11:56
لایک
ادامه
سحر بزرگی , bozorgi_s
چهارشنبه 2 خرداد ، 10:42
لایک
ادامه
سحر بزرگی , bozorgi_s
چهارشنبه 2 خرداد ، 09:02
امان از این دل
ادامه