محمد محمدی , mohammad1324

محمد محمدی

 پیک های الکل و فقط به سلامتی خودت خوردم
محمد محمدی , mohammad1324

محمد محمدی

مطالب

97/10/1 09:09

مردها هم گاهی بی کس می شوند وقتی جستجو می کنند نگاهِ...

مردها هم گاهی بی کس می شوند
وقتی جستجو می کنند نگاهِ آشنا را
و نمی یابند و از پا می افتند
دست می کشند از دلدادگی
روزمرگی ها را بیشتر به دورِ خود دیوار می کنند
آدمِ دیگری می شوند
گاهی ساکت گاهی پر صدا
گاهی جسور گاهی خودخواه
مردها وقتی نمی یابند گوشه ی آرامش را
میانِ آغوشِ نرم و امنِ یک زن
سنگ می شوند
مردها گاهی نصفه و نیمه می مانند
وقتی نیست دخترکی که برایشان دختر باشد !
می دانی چه می گویم ؟
شرور باشد
برایِ چشمانِ مردش بی پروا باشد
بگوید.. بخندد... ببوسد
خستگی هایش را بفهمد
سکوتش را بخواند
دستش را بگیرد شهر را نشانش دهد
رو به رویِ مغازه ها به ایستد
برایش لباس انتخاب کند
و بفهمد و بفهمد و بفهمد

مرد ها
این سخت هایِ شکننده
گاهی
فهمیدن می خواهند

"عادل دانتیسم"

********************
مردها دنیای عجیبی دارند با پای خودشان می آیند و گاهی با پای خودشان میروند اما این را بدان هیچ مردی پیدا نشده که فراموشی را بلد باشد...
بعضی مردها در زندگی عجیب مردند... سخت هستند، سرد هستند، مغرور هستند اما برای کسی که عاشقانه دوستش دارند گاهی از یک کودک هم کودکانه تر خیال میبافند...
برخی از مردان عجیب مردند...!
99
کامنت بنویسید...
محمد محمدی , mohammad1324
چهارشنبه 19 دی ، 10:16
ممنون
ادامه
  , eydi95
دوشنبه 17 دی ، 19:37
ﻋﺎﺍﺍﺍﻟــﯽ....
ادامه