نرم افزار اندروید کلوب
محسن پسرمردادی , mmoohhssen

محسن پسرمردادی

 خدایا شکرت...
محسن پسرمردادی , mmoohhssen

محسن پسرمردادی

مطالب

91/12/16 16:58

عشق تو شوخی زیبایی بوئ که خدا با قلب من کرد....

عشق تو شوخی زیبایی بوئ که خدا با قلب من کرد.زیبا بود اما شوخی بود...حالا..تو بی تقصیری...خدای تو هم بی تقصیراست.من تاوان اشتباه خود را پس میدهم.تمام این تنهایی تاوان جدی گرفتن آن شوخی است
99
کامنت بنویسید...
نفس  , tarane00000000
جمعه 28 فروردین ، 17:11
عالی
ادامه