نرم افزار اندروید کلوب
محسن پسرمردادی , mmoohhssen

محسن پسرمردادی

 خدایا شکرت...
محسن پسرمردادی , mmoohhssen

محسن پسرمردادی

مطالب

91/12/3 23:13

محل توقف انواع تاکسی بعدازتکان دادن دست: سمند 15متر...

محل توقف انواع تاکسی بعدازتکان دادن دست:
سمند 15متر جلوتر 405
10متر جلوت
ر پراید 5متر جلوتر
پیکان جلو پات
تازه رانندش دولا میشه درو هم وامیکنه!
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
99
    کامنت بنویسید...