محسن پسرمردادی , mmoohhssen

محسن پسرمردادی

 خدایا شکرت...
محسن پسرمردادی , mmoohhssen

محسن پسرمردادی

مطالب

91/11/16 15:30

گفتی دهانت بوی شــیر میدهد رفتـی… حالا بوی سیـگـار...

گفتی دهانت بوی شــیر میدهد
رفتـی…
حالا بوی سیـگـار
بوی مــشـــروب
بوی دروغ هم می دهد…
برگرد!
99
کامنت بنویسید...
حسین  , cliderman
دوشنبه 16 بهمن ، 15:37
likeeeeeeeeeeee
ادامه