محسن پسرمردادی , mmoohhssen

محسن پسرمردادی

 خدایا شکرت...
محسن پسرمردادی , mmoohhssen

محسن پسرمردادی

مطالب

91/11/16 15:30

اگر سهمی از فردا داشتم که هیچ… اما اگر فردا سهم من...

اگر سهمی از فردا داشتم که هیچ…
اما اگر فردا سهم من نبود…
به یاد این همه سادگی، یک یادش بخیر ساده از سهم خودت برایم کنار بگذار، تا لااقل تلافی کرده باشی، امروزی را که تمام سهمم را برای دلتنگیت کنار گذاشت…
99
کامنت بنویسید...
حسین  , cliderman
دوشنبه 16 بهمن ، 15:38
like
ادامه