, mehrbod1388

mehrdad

  , mehrbod1388

mehrdad

مطالب

97/11/1 02:50

هرگز کسی را برایِ فاصله ای که می گیرد و ارتباطی که...

هرگز کسی را برایِ فاصله ای که می گیرد و ارتباطی که نمی پذیرد ، سرزنش نکنید !
در دنیا ، آدم هایِ زیادی هستند که آنقدر از رفیق و آشنا ، ضربه خورده اند که از اعتماد و نزدیک شدن به آدم ها ترسیده اند . ترجیح داده اند در حاشیه ی امنِ بی کسیِ شان بمانند ، دردِ سکوت و تنهایی را به جان بخرند ، اما از آدم ها ، دردسرها و ضربه هایِ تازه ، دور باشند .
قضاوتشان نکنید !
این ها زخمی اند ،
زخمیِ اعتمادهایی که نباید می کردند !

99
کامنت بنویسید...
الهام  , eli5055
یکشنبه 7 بهمن ، 14:40
همینطوره ...
ادامه
     نُورًا  مُّبِینًا , etasnim
دوشنبه 1 بهمن ، 07:14
دقیقا
ادامه