نرم افزار اندروید کلوب
  , mehrbod1388

mehrdad

  , mehrbod1388

mehrdad

مطالب

97/08/28 02:14

هیچ چیزی در یک رابطه زیباتر از این نیست که دوطرف...


هیچ چیزی در یک
رابطه زیباتر از این نیست
که دوطرف یکدیگررا
فقط وفقط بخاطر ،
خود حقیقی شان
دوست داشته باشند،،،
فارغ از بدی هاشان ،
فارغ از جنسیت شان ،
فارغ از زیبایی ظاهریشان

99
کامنت بنویسید...
م م م م , mahtab2017
یکشنبه 25 آذر ، 10:38
خیلی لایک
ادامه
 آمینا  , aaminpiri
دوشنبه 5 آذر ، 19:06
خیلی قشنگه
کاش واقعا همینجوری بود
ادامه
یگانه بهاری , yegane_baharei
جمعه 2 آذر ، 23:49
لایک...
ادامه