نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
مهران پوریا , mehranporiya

مهران پوریا

 مرا در دریای تنهایی خودم رها مکن ، غرق می شوم ! دستم را بگیر دوست من !
مهران پوریا , mehranporiya

مهران پوریا

مطالب
00/01/15 17:13

سال هاست در تنهایی خودم قصری با عشق ساخته ام زیبا...

سال هاست در تنهایی خودم
قصری با عشق ساخته ام زیبا
برای تو که بیایی
از در آن به راحتی عبور نکن
بمان
تا قلبم را نثار قدم هایت کنم
99
کامنت بنویسید...