نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
مهران پوریا , mehranporiya

مهران پوریا

 مرا در دریای تنهایی خودم رها مکن ، غرق می شوم ! دستم را بگیر دوست من !
مهران پوریا , mehranporiya

مهران پوریا

مطالب
99/11/18 12:36

کجایی دلم در انتظار لبخند تو گریان شد و قلبم بی اختیار...

کجایی دلم در انتظار لبخند تو
گریان شد
و قلبم بی اختیار فقط برای دیدنت می تپد
نبودنت را باور نمی کند دلم
نمی دانم چطور بهش دروغ بگویم که
هستی !
99
کامنت بنویسید...