نرم افزار اندروید کلوب
محمد  , mali.291065

محمد

 قول میدم بهت نگران نباش/تبسمت آرامش حرف زدنت متانت..بودنت بی دروغ..چگونه میشود دوستت نداشت? چشم هایت نقل قول خداست زمان عاشقی اش
محمد  , mali.291065

محمد

مطالبدوستان 2
98/07/1 07:11

گلم با من حرف بزن بگذار نسیمی بوزد گلم با من حرف...

گلم با من حرف بزن
بگذار نسیمی بوزد

گلم با من حرف بزن
بذار حس من جاری باشد برایت

گلم با من حرف بزن
حتی اگر حسی بمن نداری
عزیزم..با من حرف بزن
مگذار سکوت فاصله بیندازد

نفسم حرف بزنم با من
قسم اگر دلت با من نبود

بی هیچ ازاری میروم

مگذار سکوت باشد و پست مجدد زدن های ما و
مگذار توهم انرا داشته باشم
حرف هایت را در قالب این نوشته های دیگران
میخواهی بمن بفهمانی
بیا صحبت کنیم
واقعا اگر ادم هم نبودیم..می روم
اگر آدم هم بودیم..می شویم یک دوست صمیمی
آنوقت صمیمی تر حرف می زنیم
بگذار صحبت کنیم با هم
آدم زندگیات نبودم
یک دوست می مانم
لایق دوستی ات نبودم

میروم
گلم

محمد8 صبح

99
    کامنت بنویسید...