نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
زهرا آذری , makhsansaze

زهرا آذری

زهرا آذری , makhsansaze

زهرا آذری

مطالب
99/08/10 09:45

سختی گیر رزینی

سختی گیر رزینی (resin softener) دستگاهی است که با فرآیند تعویض یونی توسط رزین سبب کاهش املاح سخت آب (کاهش سختی آب) می‌گردد و به آن سختی گیر آب نیز می‌گویند. سختی گیرهای رزینی وابسته به نوع رزین (کاتیون) قابلیت تعویض یون های خاصی از آب را دارند. به عنوان مثال رزین های کاتیونی به کار رفته در اغلب سختی گیرها سبب کاهش املاحی همانند کلسیم و منیزیم می شود. سختی گیرهای رزینی در واقع با تعویض یونهای سبک با یون های سنگین سبب کاهش سختی (TH) می شوند.
99
    کامنت بنویسید...
    آخرین مطالب زهرا آذری