نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
مجید  , majidj1362

مجید

 انسان خوبی باش.ولی وقتت را برای اثباتش به دیگران تلف نکن.
مجید  , majidj1362

مجید

مطالب تصاویر 28
92/08/9 08:23

پاییز سلام بر پاییز سلام بر آغازی دوباره سلام بر...

پاییز
سلام بر پاییز

سلام بر آغازی دوباره

سلام بر نو شدن...

سلام بر عاشق شدن

سلام بر فصل عاشقانه های غمناک

سلام بر ریزش برگ های ز معشوق جدا

سلام بر کوچه و خیابان هایی که فرش شده اند

از رنگ هایی پاییزی...

و سلام بر خدای رنگ های پاییز که همه آزوست...

"پاییز، پادشاه فصل های خدا، آمدنت مبارکـ"

99
    کامنت بنویسید...