نرم افزار اندروید کلوب
مجید ف , majid13520

مجید ف

 سلام . به همه دوستان پیشاپیش سال جدید رو تبریک میگم . براتون ارزوی سلامتی و موفقیت دارم .
مجید ف , majid13520

مجید ف

مطالبدوستان 18

97/11/23 10:18

« شده آیا که غمی ریشه به جانت بزند ؟...

« شده آیا که غمی ریشه به جانت بزند ؟
گره در روح و روانت به جهانت بزند ؟ »
شده در خواب ببینی که تو را قرض کند ؟
بروی وَهم شوی تا که تو را فرض کند ؟
شده در گوش ِ تو گوید که تو را باز تو را…؟
نشوم فاش ِ کسی تا که شوم رازْ تو را …؟
شده آغوش شود تا که هم آغوش شوی ؟
گره ات باز کند تا که تو خاموش شوی ؟
شده یک شب برود تا که روی در پی او ؟
که تو فرهاد شوی تا بشوی قصه ی او ؟
به همان حال بگویی که تو مجنون ِ منی
به تو بیمار شدم تا که تو درمون ِ منی
شده دلتنگ شوی غم به جهانت برسد ؟
گره ات کور شود غم به روانت برسد ؟
که روی دیدن ِ او تا که کمی شاد شوی
بروی در بغلش تا که تو آباد شوی
که بگوید که تو تعریف ِ همان عشق ِ منی
بروی یا نروی هر چه شود جان ِ منی
گره ات باز کُنَد تا که تو بینا بشوی
که غمت باز شود تا که تو معنا بشوی
شده اما تو نبودی شده اما که چه دیر
گره ای کور شدم تا که شدی یک دل ِ پیر
: « همه در خواب ولی عشق ِ تو بیدار بِماند
همه پل های دلم بی تو چو دیوار بِماند
من چرا دل به تو دادم که دلم می شکنی
همه عاشق شدنم رفت تو منظور ِ منی
که تو رفتی و دلم بی تو همان سنگ شدُ
همه این عشق رَوَد تا که دلم جنگ شدُ
نکند بد بشود آخر ِ این قِصه ی بد
نکند تلخ شود آخر ِ این غُصه ی بد »
99
کامنت بنویسید...
نازنین بانو , nazi.mt
یکشنبه 28 بهمن ، 08:07
زیبا
ادامه
مجید ف , majid13520
سه شنبه 23 بهمن ، 11:25
بانو خاتون .
ادامه
مجید ف , majid13520
سه شنبه 23 بهمن ، 10:53
من چرا دل بتو دادم که دلم می شکنی ....
ادامه
حدیث احمدی , safffffa
سه شنبه 23 بهمن ، 10:52
قشنگه
ادامه
مجید ف , majid13520
سه شنبه 23 بهمن ، 10:20
بتو بیمار شدم تا که تو درمان منی .....
ادامه