یاشار  سهرابی , mahtab13990b

یاشار سهرابی

 lk j,v;l
یاشار  سهرابی , mahtab13990b

یاشار سهرابی

مطالب تصاویر 9

93/01/21 14:19

عشق یعنی جسم و جانم مال تو / عشق یعنی پرسش از احوال...

نوشته تهران ماساژ118 برای یاشار

عشق یعنی جسم و جانم مال تو / عشق یعنی پرسش از احوال تو

عشق یعنی از خودم من خسته ام / عشق من ، به تو دل بسته ام
99
    کامنت بنویسید...