مهنوش میلانی , mahnoosh1370

مهنوش میلانی

 ای صاحب کلیسا کمتر بزن به ناقوس / خاموش کن صدایت نقاره میزند طوس / ایا مسیح ایران کم داده مرده را جان؟ /بردارجان خود را با ما بیا به پا بوس.
مهنوش میلانی , mahnoosh1370

مهنوش میلانی

مطالبدوستان 3496

97/10/21 10:09

مدادرنگی هایم بنفش ندارد....


سانتریفیوژها می چرخید که کاندیدشد

تحریم بودیم اما سازش نکرده بودیم که امد

چرخ زندگی نچرخید...سانتریفیوژهانچرخید....غیرت نچرخید...

تحریم ها که ترک نخورد,سبدکالا علم شد

حق,مقدس بود..او حقوقدان هارا بدنام کرد..کشورم اباد بود..باکمی خستگی او سیاه نمایی کرد..

اوباما اهل تلفن نبود..اوسرخم کردن را اغازکرد

ایرانی شناسنامه دار بود او بی شناسنامه بودن رابرایش هویت کرد..

مردم که اهل سوادبودند اوبی سوادی رابرایشان اعتبار کرد

درملت ما سرهنگ ها کارشان را می کردند او گروهبان ها را وزیرکرد

لبو فروش ها که ارام بودند او راننده تاکسی ها راحساب نکرد

مردم ساده بودند او انتقاد رالازم ودرپی ان خفقان ایجادکرد..

ازکربلا بوی مقاومت می امد او عاشورا تحریف کرد

و....

من اهل نقاشی بودم...بنفش را ازجعبه مدادرنگی هایم کم کرد..

لباس پیغمبرهنوز زیباست....خداکند خرابش نکند...
99
کامنت بنویسید...
فرامرز  , faramarz_52
سه شنبه 14 اسفند ، 16:05
متن خیلی عالی و زیبا بود . احسنت خیلی مفهومی و معنی دار بود . خدا لعنت كنه هركی كه به این وطن خیانت كرده هركی كه لباس روحانیت رو بدنام كرده خدالعنت كنه هركی به ایران و اسلام خیانت كرده
ادامه
جهانگیر جهانی , jahan.am
دوشنبه 24 دی ، 20:04
باید این بی شرف رو هم مثل آقامیری خلع لباس کنن ! روحانیت نباید بزاره این نوکر انگلیس ، اعتبار و آبروی اسلام رو از بین ببره ! عالم ملبس به لباس رسول الله ، دروغ نمیگه ! بددهن نیست ! با دشمنان اسلام سر سازش نداره !!! مرگ بر لیبرالهای منافق...
ادامه