مهنوش میلانی , mahnoosh1370

مهنوش میلانی

 ای صاحب کلیسا کمتر بزن به ناقوس / خاموش کن صدایت نقاره میزند طوس / ایا مسیح ایران کم داده مرده را جان؟ /بردارجان خود را با ما بیا به پا بوس.
مهنوش میلانی , mahnoosh1370

مهنوش میلانی

مطالبدوستان 3500

97/10/21 10:07

جنگ لیبرالیسم و اسلام ناب:

❤امام خامنه ای ❤: به مذاکرات بد بینم.
حسن روحانی: به مذاکرات خوشبینم.
❤امام خامنه ای ❤: علوم انسانی باید اسلامی شود.
حسن روحانی: کجای علوم باید اسلامی شود؟!
❤امام خامنه ای ❤: باید نهی از منکر کرد.
حسن روحانی: مردم نیاز به ارشاد ندارند.
❤امام خامنه ای ❤: نگذارید با مطالب ناصحیح دین مرد را لجن مال کنند.
حسن روحانی: باید سانسور و ممیزی را برداریم ، مردم خودشان میفهمند!
❤امام خامنه ای ❤: گاهی شنیده می شود کسانیدر گوشه وکنار میگویند آقا،
مگر ما موظفیم مردم را به بهشت برسانیم؟!خب بله ؛ فرق حاکم اسلامی با حکّام
دیگر درهمین است ، این وظیفه ی ماست .
حسن روحانی: بگذاریم مردم خودشان راه بهشت را انتخاب کنند ،
نمی توان مردم را بازور وشلاق به بهشت برد.
❤امام خامنه ای ❤: این منبرها یک وسیله منحصر به فرد است،
اگر محتوا ومضمون منبرهای ماشایسته باشد ، هیچ وسیله ای نمی تواند
با آنها مواجهه ومقابله کند.
حسن روحانی: دوران پیامهای یکطرفه به سرآمده ،
دوران رساندن پیام از طریق بلندگوهای یکطرفه،
منبرهای یکطرفه وسنتی به سر آمده.
99
    کامنت بنویسید...