مهنوش میلانی , mahnoosh1370

مهنوش میلانی

 ای صاحب کلیسا کمتر بزن به ناقوس / خاموش کن صدایت نقاره میزند طوس / ایا مسیح ایران کم داده مرده را جان؟ /بردارجان خود را با ما بیا به پا بوس.
مهنوش میلانی , mahnoosh1370

مهنوش میلانی

مطالبدوستان 3496

97/10/21 09:55

عزت یعنی این!!!


به هواپیماهای ما تو آلمان سوخت نمیدادند
به مرکل نامه زدند که هواپیماهای مسافری ایران در معرض خطر هستند
و امکان سقوط به علت کمبود سوخت دارند
مرکل هم گفت که اینها تحریم هستند و مهم نیست

مدتی بعد:
انگلا مرکل جهت کنفرانس سران جی هشت عازم شانگهای چین بود
هواپیمای ایرباس شرکت لوفت هانزا صدر اعظم فدرال آلمان را از مرز هوایی جمهوری اسلامی به سمت چین میبرد
برج مراقبت خبر فوق را به دفتر ریس جمهور وقت اطلاع میدهد
محمود احمدنژاد مستقیم تلفن را برداشته و با برج مراقبت ارتباط مستقیم میگیرد:

"هواپیمای فوق از آسمان ایران حق عبور ندارد"

و هواپیما 2ساعت در آسمان سرگردان می ماند و اجازه عبور ندارد

امروز که به هویت ملی من در فرودگاه جده توسط دو مزدور ال سعود توهین و جسارت میشود قدر آن روزها را میدانم...

منبع خبر:

http://www.gerdab.ir/fa/news/5828/سرگردانی-هواپیمای-مرکل-در-آسمان-ایران-عکس
99
کامنت بنویسید...
مرد  بی نشان  , nonaem
سه شنبه 14 اسفند ، 17:02
زمان شاه ایران حتی نفت هم مستقیم به المان نمیداد اون بود اقتدار نه اینها
ادامه