مهنوش میلانی , mahnoosh1370

مهنوش میلانی

 ای صاحب کلیسا کمتر بزن به ناقوس / خاموش کن صدایت نقاره میزند طوس / ایا مسیح ایران کم داده مرده را جان؟ /بردارجان خود را با ما بیا به پا بوس.
مهنوش میلانی , mahnoosh1370

مهنوش میلانی

مطالبدوستان 3496

97/10/16 18:33

تقدیم به محبوبم اقای درازهی :D


خری را گر افسارش از زر كنی
لجامش ز یاقوت احمر كنی
بجای خسیلش دهی نیشكر
به جو گر دهی مغز بادامِ تٓر
بر او مهتری گر كند جبرئیل
و گر آب نوشد از چشمه سرسبیل
همان دان خر است او به هنگام كار
از او جز خریت توقع مدار
خریت نه تنها علف خوردن است
خریت قواعد ندانستن است
99
کامنت بنویسید...
فرشته  , tiget_4
جمعه 21 دی ، 11:48
مهنوش عکس بهتر میذاشتی این چیه
الان میاد میزنتمون
ادامه
مهنوش میلانی , mahnoosh1370
جمعه 21 دی ، 10:37
ادامه
فرشته  , tiget_4
جمعه 21 دی ، 10:24
اخاااا کدای دست زدن چی بود
میخوام کف مرتب بزنم نمیتونم
ادامه
محمدعلی  آرمیون , armion
پنجشنبه 20 دی ، 19:08
احسنت ...
ادامه