نرم افزار اندروید کلوب جستجوی مطالب
دکتر وحید تقی زاده , lovers_iran

دکتر وحید تقی زاده

 سلامی چو بوی خوش آشنایی     بر آن مردم دیده روشنایی
دکتر وحید تقی زاده , lovers_iran

دکتر وحید تقی زاده

مطالب تصاویر 120
98/10/1 04:13

کلیپ ویژه دکتر وحید تقی زاده درباره ماجرای طنز دانشگاه تحقیقات و توسعه -1398/9/26 - R and D - آپارات

[https://www.aparat.com/v/eDw2b]
کلیپ ویژه دکتر وحید تقی زاده درباره ماجرای طنز دانشگاه تحقیقات و توسعه (R&D) – 26/9/1398
Dr. Vahid Taghizadeh’s Special Clip about the Comedy Story in University of Researches & Development (R&D) – December 17, 2019
Специальный ролик «Доктор Вахид Тагизадэ» о комедии в университете исследований и разработок (R&D) – 17 декабря 2019
https://drive.google.com/file/d/1U2hPvQ_TwbugrC-AQuaWLj5CvGPsHDe2/view?usp=sharing
https://www.aparat.com/v/eDw2b
#Taghizadeh #Тагизадэ تقی زاده# Telegram ID: @drvahid1354
Mobile & Telegram number: +989118770569
MY WEBLOG CLIPS: http://vahidtaghizadeh.blogfa.com
https://vahidtaghizadeh54.wixsite.com/blog
99
آخرین مطالب دکتر وحید تقی زاده
**لینک همه کلیپ سینمایی های ویژه، ویدئوها، عکسها و لوایح "دکتر وحید تقی زاده" از ایران تا 1398/10/14: سردار قاسم سلیمانی در حمله پهبادی آمریکا به فرودگاه بغداد شهید شد – 1398/10/13: عکسهای امیررضا تقی زاده که در تصادم عمدی با اتومبیل به رانندگی سرگرد پلیس مست روسی در عرض خیابان کرافچنکو، جنب خوابگاه دانشجویی دسکا مسکو در روسیه در زمستان 1383 به قتل عمدی کشته شد – 1398/10/8: The Images of Imam Hossein’s Face on Dr. Vahid Taghizadeh’s Heart, Yazid’s Monkey as Abuqais” لینک همه کلیپ سینمایی های ویژه، ویدئوها، عکسها و لوایح "دکتر وحید تقی زاده" از ایران تا 1398/10/4: تصاویر چهره امام حسین (ع) روی قلب دکتر وحید تقی زاده، میمون یزید به نام "ابوقیس" در بالای سر امام حسین (ع) -1398/10/19 کلیپ ویژه دکتر وحید تقی زاده درباره تصاویر چهره امام حسین (ع) روی قلبم، میمون یزید به نام "ابوقیس" - 1398/9/29 -در سایت آپارات: کلیپ خبری سیل در شهرهای اهواز و آبادان در استان خوزستان ایران – 1398/9/27 – دکتر وحید تقی زاده – در سایت آپارات: کلیپ ویژه دکتر وحید تقی زاده درباره تصاویر چهره امام حسین (ع) روی قلبم، میمون یزید به نام "ابوقیس" در بالای سر امام حسین (ع) و گرگ های ماجرای یوسف پیامبر (ع) روی قفسه سینه ام در تصاویر معجزه آسای ام.آر.آی – ایران - 1398/9/29 کلیپ خبری سیل در شهرهای اهواز و آبادان در استان خوزستان ایران – 1398/9/27 – دکتر وحید تقی زاده - در گوگل درایو: کلیپ خبری سیل در شهرهای اهواز و آبادان در استان خوزستان ایران – 1398/9/27 – دکتر وحید تقی زاده - در گوگل درایو: کلیپ ویژه دکتر وحید تقی زاده درباره ماجرای طنز دانشگاه تحقیقات و توسعه - 1398/9/26 - R and D - گوگل درایو کلیپ ویژه دکتر وحید تقی زاده درباره ماجرای طنز دانشگاه تحقیقات و توسعه -1398/9/26 - R and D - آپارات فوتوکلیپ فساد مامورین بدلی (مسعود کرامت – نعمت بزرگی) در تایلند، استانبول و خانواده بدلی در خانه پدری دکتر وحید تقی زاده در بابل – 1398/9/25-گوگل درایو فوتوکلیپ فساد مامورین بدلی (مسعود کرامت – نعمت بزرگی) در تایلند، استانبول و خانواده بدلی در خانه پدری دکتر وحید تقی زاده در بابل – 1398/9/25 ویدئوی دکتر وحید تقی زاده درباره اتمام پولم برای خرید غذا از خانه پدری ام در بابل – 1398/9/22 - در سایت یوتیوب: ویدئوی دکتر وحید تقی زاده درباره اتمام پولم برای خرید غذا ازخانه پدری ام در بابل – 1398/9/22 - در سایت گوگل درایو: ویدئوی دکتر وحید تقی زاده درباره اتمام پولم برای خرید غذا ازخانه پدری ام در بابل – 1398/9/22 - در سایت آپارات: کلیپ سینمایی ویژه دکتر وحید تقی زاده درباره لحظات قتل عام اعضای خانواده ام از سال 1365 تا 1394: کلیپ سینمایی ویژه دکتر وحید تقی زاده درباره لحظات قتل عام اعضای خانواده ام از سال 1365 تا 1394 – 16 آذر 1398 - نسخه فشرده در آپارات: لینک همه کلیپ سینمایی های ویژه، ویدئوها، عکسها و لوایح دکتر وحید تقی زاده تا 1398/9/14 – PDF: Dr. Vahid Taghizadeh’s Supporting Request – December 3, 2019 – In English - PDF درخواست حمایت از دکتر وحید تقی زاده – 1398/9/9 – به زبان فارسی – PDF: