فایل حقوقی , lawfile

فایل حقوقی

 www.iranlawfile.ir                    دانلود مقالات حقوقی
فایل حقوقی , lawfile

فایل حقوقی

مطالب

97/11/26 00:14

روش پرداخت ثمن در تجارت بین الملل

روش های پرداخت ثمن یکی از روش های پرداخت پول و اعتبار می باشد که در حقوق مورد پذیرش واقع شده است. روش های مختلفی جهت پرداخت پول در حقوق تجارت بین الملل وجود دارد که هر روش مزایا و معایبی دارد. روش های پرداخت ثمن نقدی، پرداخت از روی حساب مفتوح نمی تواند منافع اقتصادی متعاقدین معامله را در یک معامله تجاری بین المللی را تأمین نماید. ادامه مطالب در خصوص روش های پرداخت ثمن در تجارت بین الملل را می توانید در لینک زیر مشاهده فرمایید.

http://iranlawfile.ir/2019/02/02/روش-های-پرداخت-ثمن-در-حقوق-تجارت-بین-الم/
99
کامنت بنویسید...
فایل حقوقی , lawfile
جمعه 26 بهمن ، 00:15
www.iranlawfile.ir
ادامه