نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
پریسا ؟ , killer17

پریسا ؟

 ای جان جان...جان و جهانم,عزیزم دلم را به اسارت کشاندی....
پریسا ؟ , killer17

پریسا ؟

مطالب تصاویر 31
98/09/13 21:44

زندگی لنگر میخاهد....

زندگی لنگر میخاهد...
چیزی که ادم را سرجایش نگه دارد...
چیزی که نگذارد فاصله ادم از ساحل ارامش زیاد شود..
چیزی که نگذارد امواج ادم را بکشاند ب ناکجا اباد...

حالا لنگر ادم گاهی یک ادم دیگر است...
گاهی یک فکرواعتقاد است...
گاهی ایمان است...
گاهی عادت روزانه...
گاهی کار,گاهی یک جمع دوستانه...
گاهی یک دوره خانوادگی...
گاهی یک باشگاه ورزشی...
گاهی چهارتا کتاب است,گاهی یک مشت خاطره...

لنگرهر کس هر چه هست...
فاصله اوست با سرگردانی در دریای روزگار...
فاصله اوست تا گم شدن...
فاصله اوست تا اوارگی....

همیشه برای فرار ازین طوفان های زندگی...
ازین حرفهای ازار دهنده که هر روز میشنوی...
یک لنگر داشته باش....
99
کامنت بنویسید...
امیر دیانت , amirrrr720
سه شنبه 19 آذر ، 00:20
سلام ..شعر خودتونه؟
ادامه