نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
پریسا ؟ , killer17

پریسا ؟

 همه باور من,رخ دیگر من,که میان دلم پنهانی.....
پریسا ؟ , killer17

پریسا ؟

مطالب تصاویر 31
98/04/13 10:09

هوای خوب مثل زن خوب است ؛ همیشه نیست ، زمانی هم که...

هوای خوب مثل زن خوب است ؛
همیشه نیست ، زمانی هم که هست ، دیرپا نیست.
مرد اما پایدارتر است ؛ اگر بد باشد میتواند مدتها بد بماند و
اگر خوب باشد به این زودی بد نمیشود.
اما زن عوض میشود ؛
با بچه ، سن ، رژیم ، حرف ، ماه ، بود و نبود آفتاب ، وقت خوش.
زن را باید پرستاری کرد با عشق .
حال آنکه مرد میتواند نیرومند ترشود
اگر به او نفرت بورزند!
چالرز بوکوفسکی
99
کامنت بنویسید...