نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
پریسا ؟ , killer17

پریسا ؟

 همه باور من,رخ دیگر من,که میان دلم پنهانی.....
پریسا ؟ , killer17

پریسا ؟

مطالب تصاویر 31
97/05/21 17:07

وقتی حصار غربت من تنگ میشود هر لحظه بین عقل ودلم...

وقتی حصار غربت من تنگ میشود
هر لحظه بین عقل ودلم جنگ میشود
از بس فرار کرده ام از خویش وخویشتن
گاهی دلم برای خودم تنگ میشود...
99
کامنت بنویسید...