نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
پریسا ؟ , killer17

پریسا ؟

 همه باور من,رخ دیگر من,که میان دلم پنهانی.....
پریسا ؟ , killer17

پریسا ؟

مطالب تصاویر 31
96/09/12 22:25

بعضى روزها آرزو میكنم میتونستم به عقب برگردم....

بعضى روزها آرزو میكنم میتونستم به عقب برگردم...
نه براى اینكه چیزى رو تغییر بدم،
فقط برا اینکه یه سرى چیزها رو دوباره حس كنم..

99
کامنت بنویسید...