نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
پریسا ؟ , killer17

پریسا ؟

 همه باور من,رخ دیگر من,که میان دلم پنهانی.....
پریسا ؟ , killer17

پریسا ؟

مطالب تصاویر 31
96/07/11 12:44

میخام یه قلک بسازم از دلم حواسمو جمع کنم و یه روزی...

میخام یه قلک بسازم از دلم
حواسمو جمع کنم و
یه روزی به وقتش ک پر شد
بشکنمشو ابروی عشقو بخرم
میخام یه قلک بسازم از دلم
که وقتی که صبح شد
که رد شد تمام بد دلی ها
تمام دلخوری ها
تموم لحظه هایی
که سر شد به ترس به وحشت.
ازین که یار نباشه رفیق وپا نباشه.
اخ به عهدش وفا نباشه
همه تلخیا را بقچه کنم ودور بریزم.
جای عشقو تو دل وا کنم ابروی عشقو بخرم
میخام یه قلک بسازم از دلم
خاطراه های خوبو سوا کنم و
جرینگی توی دلش بریزم
یه روزی که پرشد.قلکم از همه خاطراتت
نگاهت.کلامت.مرامت
اونوقت بد جور میشم اسیر و رامت
چادرمو سر میکشم
سرمه میکشم به چشمام
خنده میشونم رو لبهام
پاشنه هارو ور میکشم
روونه میشم به بازار
به جایی ک عشق وعاشقی حراج
عاشقا شدن یه دلال همه حالشون خرابه
اخ رونق کارشون کساده
میون این اشفته بازار من یکی
به یادت به عشقت فارق از قیمت وگرونی
به امیدی که مهربونی اومدی ک بیای و بمونی
این دلو ب پات میشکنم هر چی توش دارمو میریزم
رو سنگ فرش بازار و ابروی عشقو میخرم...

غزل شاکزی

99
کامنت بنویسید...