نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
پریسا ؟ , killer17

پریسا ؟

 همه باور من,رخ دیگر من,که میان دلم پنهانی.....
پریسا ؟ , killer17

پریسا ؟

مطالب تصاویر 31
96/05/25 01:07

صبح دولت میدمد، کو جام همچون آفتاب فرصتی زین بِه،...

صبح دولت میدمد، کو جام همچون آفتاب
فرصتی زین بِه، کجا باشد؟ بده جام شراب!

شاهد و مطرب به دست افشان و مستان پایکوب
غمزهٔ ساقی ز چشمِ مِی پرستان بُرده خواب

#حافظ
99
کامنت بنویسید...
رضا سناتور , _mrreza_
چهارشنبه 25 مرداد ، 19:02
چه عجب از حافظم یه چی گفتی !!!
ادامه