آیت الله سیّد  محسن  خرّازی , kharrazimohsen

آیت الله سیّد محسن خرّازی

 www.mkharrazi.ir ای اکانت متعلق به آیت الله سید محسن خرازی میباشد و زیر نظر مجموعه ایشان اداره میگردد.
آیت الله سیّد  محسن  خرّازی , kharrazimohsen

آیت الله سیّد محسن خرّازی

مطالب

96/06/7 00:01

جلسه اخلاق چهارشنبه فیضیه 87.8.1

[https://www.aparat.com/v/vpkVq]
99
    کامنت بنویسید...