آیت الله سیّد  محسن  خرّازی , kharrazimohsen

آیت الله سیّد محسن خرّازی

 www.mkharrazi.ir ای اکانت متعلق به آیت الله سید محسن خرازی میباشد و زیر نظر مجموعه ایشان اداره میگردد.
آیت الله سیّد  محسن  خرّازی , kharrazimohsen

آیت الله سیّد محسن خرّازی

مطالب

96/05/18 19:43

درس اخلاق چهارشنبه ها 93/11/29

[https://www.aparat.com/v/v7G9b]
امام صادق علیه السلام :
مَن أحَب کافِرا فَقَد أبغَضَ اللّه َ ، ومَن أبغَضَ کافِرا فَقَد أحَبَّ اللّه َ . ثُمَّ قالَ علیه السلام : صَدیقُ عَدُوِّ اللّه ِ عَدُوُّ اللّه ِ .
الأمالی صدوق ـ به نقل از علاء بن فُضَیل، از امام صادق علیه السلام ـ : «هرکس کافری
را دوست بدارد ، با خدا دشمنی کرده است و هرکه با کافری دشمنی کند ، خدا را دوست داشته است» .
سپس فرمود : «دوستِ دشمن خدا ، دشمن خداست» .
الأمالی للصدوق : ۷۰۲ / ۹۶۰ ، روضه الواعظین : ۴۵۷ وفیه «أحبّ صدیق اللّه » بدل «أحبّ اللّه » ولیس فیه ذیله ، بحار الأنوار : ۶۹ / ۲۳۷ / ۳ .
برگرفته از کتاب ۲۵۹۱ حدیث از امام صادق علیه السلام
99
    کامنت بنویسید...