آیت الله سیّد  محسن  خرّازی , kharrazimohsen

آیت الله سیّد محسن خرّازی

 www.mkharrazi.ir ای اکانت متعلق به آیت الله سید محسن خرازی میباشد و زیر نظر مجموعه ایشان اداره میگردد.
آیت الله سیّد  محسن  خرّازی , kharrazimohsen

آیت الله سیّد محسن خرّازی

مطالب

96/05/1 13:44

درس اخلاق صفات هشتگانه مومن 94.8.13

[https://www.aparat.com/v/q1sft]
درس اخلاق صفات هشتگانه مومن
عن ابى عبدالله علیه السلام ینبغى للمومن ان یكون فیه ثمان خصال: وقور عندالهزاهز، صبور عند البلاء، شكور عندالرخاء، قانع بما رزقه الله، لا یظلم الاعداء و لا یتحامل الاصدقاء، بدنه منه فى تعب و الناس منه فى راحه.' امام صادق علیه السلام فرمود: در هر مومن، این خصال هشتگانه لازم است، به این معنا كه این خصال، حدود و مشخصات این فرد مومن را عینیت مى بخشد.
1. ثابت قدم و استوار، در فتنه، آشوب و آشفتگى ها كه مردم را به جنبش و حركت درآورد.
2. صبور و با استقامت، در آزمایشها، خواه نعمت و خواه شدت باشد.
3. شكرگزار در فراخى زندگى.
4. به آنچه كه خداوند، براى او مقدر نموده قانع باشد و حرص و آز، دامنگیر او نشود.
5. به هیچ كس، ظلم روا ندارد، حتى به دشمنان.
6. به خاطر دوستى، شانه را زیر بار گناه نكشد، به این معنا كه به خاطر دوستى گناهى مرتكب نشود.
مثلا اگر علیه دوستش از او گواهى خواهند، آن را كتمان ننماید، زیرا اداى شهادت، واجب و ترك آن گناه است.
7. بدن را به زحمت و سختى بكشد، یعنى به خود مشغول باشد و روز قیامت را به نظر آورد.
8. و مردم از او در آسایش باشند
99
    کامنت بنویسید...