نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
مهران امیری , ketabam

مهران امیری

 شکر نعمت نعمتت افزون کند  کفر نعمت از کفت بیرون کند
مهران امیری , ketabam

مهران امیری

مطالب
99/11/24 18:47

در بحث مسائل جاری کشور همه ما انتقاد داریم خیلی از...

در بحث مسائل جاری کشور همه ما انتقاد داریم خیلی از روشهای مدیریتی دیگه در دنیا منقرض شده واقایان چون خیلی قدیمی وپیر هستند وعشق خدمت نمیزلره برن کنار همه انتقاد داریم وخیلی هم بکشور لطمه زده ولی علی رغم مشکلات کشور در اغلب زمینه ها رشد هم داشته وپیشرفت داشتیم هرچند رشد زیاد تورم وکم ارزش پول ملی خیلی زیاد بوده ورشدهای مثبت را هم تحت شعاع قرتر داده ولی در بحث انقلاب وانتخابها والا انقلاب یی زیر بناست یی زیر ساخته وبا خون جوونا بدست امده ومدیریت کشور هیچ ربطی به مدیریت پیر کشور ندارد انقلاب یی سرماییه ملی همه ملت ایران است به هیچ گروه باند دسته سیاسی ربط ندارد در باب انتخابات خیلی مهمه نباید به زمزمه ادمای عصبانی یا کوتاه فکر گوش کرد ما اگر بخواهیم از سرمایه ملیمان یعنی انقلاب دفاع کنیم تا این این سرمایه عامل خدمت به کشور گردد تنهاراه مهم شرکت کل ملت در انتخابات میباشد ومهمتر اینکه دیگه به گروه دسته سیاسی اصولگرا اصلاحطلب یا کلا لیستی به هیچکس رای ندهیم وواقعا با شناخت به افراد خصوصا غیر حزبی رای دهیم واز همه سلیقه های توانمند انتخاب کنیم ما هممون گذشته لیستی رای دادیم واشتباه کردیم پس با کشور عزیرمون قهر نمیکنیم ولی به این اقایان پیر گذشته هم رای نمیدهیم البته اگر گروه فوق پیران شورای نگهبان هم با مردم کنار بیان وبزارن جووونا دیگه بیان میدان خدمت به کشور
99
    کامنت بنویسید...